“ hoş geldiniz ”

BÜYÜKŞEHİR YASASI KÖYLERİ BİTİRECEK

IMG_0200

Büyük şehir yasası ile büyükşehirlerdeki 16 bin köyün tüzel kişiliği kaldırılıyor. Her biri mahalle oluyor. Bu yasa Anadolu köyleri ve kültürüne büyük bir darbe vuracak. Tamamen İtalya modeli olan yasa, tüm mal varlıklarının belediyelere devredilmesini sağlayacak.

Anadolu’ya yayılmış köyler köklü kültürün tohumlarıdır. Köyler olmadan geçmişle geleceği yeniden birbirine bağlamak neredeyse imkânsızdır. Sayıları azalsa da birbirinden kopmuş da olsalar, bu toprakların öz düşüncesini yansıtan son yerleşme yerleridir.  Anadolu ideolojik safların arasında itile kakıla bu günlere getirildi. Bu GÜN İSE BU SAFLARDA AYRIŞMANIN ECEL SOLUĞUNU YAŞIYOR. Anadolu bir düşünürdür. Düşündükçe var olur. Ona zapt edilen düşüncelerle asırlardır barışıktır, tanışıktır. Bir yanda şehirler kuran devlet şirketleşmekte, düşünürü para uğruna yok etmektedir.

Evet, yok olan köylerde yetki devri gerçekleşecek. Tüzel kişilik hakları kaybolacak. Gelirler ticari şirketler, beklide çok uluslu şirketlerin eline geçecek. Küçük ölçekli hayvancılık ve tarım faaliyetleri yok olacak. Fabrikalaşmanın getireceği, sanayileşmiş ve kaybolacak doğal be beşeri özelikler yok olacak. Hayvansal ve tarım üretimi şirketlerin eline geçecek. Her şeyden önce kadim Anadolu düşüncesi yok olacak, devletin resmi bilgi ideolojisi yerleşecek. Köy arazileri TOKİ ve benzeri şirketlerin yatırımlarına açılabilecek. Doğanın düşüncesi yok olup, plastik bir hayatın yerleşmesi sağlanacak.

Aslında bu yasa bir toplumun kendi kökleriyle çatışmasından başka bir şey doğurmayacak. Sizce hangi çatışma bundan daha tehlikeli olabilir ki? Kökleri kaybolan bir düşüncenin geleceğinde kopukluk, ileriye bakan Türkiye için tehlikeli değil midir?

Binlerce köyü tek bir kalemle çizmek, fabrikasyon sebze-meyve, GDO’lu ürünlerle büyütülen çocuklarımız, yok olan kültür değerlerimizden başka ne bırakabilir ki.

Yazan: - Tarih: 23 Mart 2013