“ hoş geldiniz ”

DEĞİRMENLİK KÖYÜ KAHVESİ

KHV (1)

Değirmenlik köyü kahvesinin yapımına, 10.04.1969 yılında, Değirmenlik köyü muhtarlığı karar defterinde, 41 No.lu bir kararla başlanmıştır. Köprünün yanında köy orta malı olan arsaya bir kahve yapılacaktır. Antalya bayındırlık müdürlüğü 24.000 liralık bir keşif raporu çıkarır. Köylü 300 lira yardım yapacaktır. Bina tamamlanıncaya kadar köylü imece usulüyle çalışacaktır. Burada bir tarihi belgeyi daha açıklayalım. Eskiden buğday dövülen dibek taş, kahvenin olduğu yerde köşedeymiş. İnsanlar orada toplanır, buğday dövermiş. Kahve yapılınca dibek taş kaldırılmış. Değirmenlik köyünde 1990 senesinde tam otomatik telefon şebekesi mevcuttur. Bağlı abone sayısı 164, santral kapasitesi 250’dir. Haftada üç gün posta günüdür. Bu üç gün, pazartesi, çarşamba ve cumadır. Pazartesi Bademliden kalkan posta arabası, sırasıyla Süleymaniye ve Değirmenliğe uğrar, sonra Cevizli’ye ulaşır. Cevizli’den postayı alarak Akseki’ye hareket eder. Bademli ve Süleymaniye’nin santralleri ayrı olmakla beraber Değirmenliğin santralinden beslenir. PTT memuru Cemal Göçer’dir. 1990 yılında Değirmenlik köyü ilkokulunda, Mehmet ve eşi Saime Çınar öğretmen olarak görev yapmaktadır. Birinci sınıfta 5, ikinci sınıfta 11, üçünü sınıfta 8, dördüncü sınıfta 12, beşinci sınıfta 8 olmak üzere 44 öğrenci mevcuttur.

Yazan: - Tarih: 23 Mart 2013